x

Mason Good, Londra’da hastalarını ziyarete giderken araba içinde “Lucretius”u tercüme etti. Yine Dr. Burney, müzik dersi vermek için at sırtında bir öğrencinin evinden öteki öğrencinin evine gittiği sırada Fransızca öğrenebildi.