x

Din bilgini Şâfiî, küçük yaşta ilme merak saldığı halde çok fakirdi. Kâğıt alacak parası yoktu. Bunun için o, hükümet işlerinin yürütüldüğü divana gider; kullanılmış kâğıtların çıkmasını beklerdi ki onlara yazabilsin.