x

Franz Joseph Haydn, 22 yaşında Viyana’nın ünlü öğretmenlerinden olan Nicolo Porpora ile tanışmıştı. Fakat Haydn’ın bu ciddi öğretmene ders ücretlerini ödemesine imkân yoktu. Onun için yanına uşak olarak girmek zorunda kaldı. Haydn öğretmenin elbiselerini fırçalıyor, perukasını tarıyor, öfkeli zamanlarında onu yumuşatmaya çalışıyor, küfürlerini duymazlıktan gelip onun müzik bilgisini kapmaya çalışıyordu.

Yine Haydn, Prens Esterhazy’nin sarayına geldiği zaman kendini tamamen prensin emirlerine adamayı kabul etmişti. Sarayda oturacak, prensin istediği eserleri besteleyecek, o ne zaman emrederse konserler verecek, yemeklerini de diğer uşak ve hizmetçilerinin yanında yiyecekti. Bütün bu fedakârlıklara karşılık olarak da Haydn sessiz, sakin bir çalışma odasına kavuşmuştu. İşte Haydn zorluklara rağmen fedakârlıklarla başarabildi.