x

Dispraksi (Motor Koordinasyon Güçlüğü) : Dispraksi, herhangi bir tıbbi rahatsızlığa bağlı olmadan görülen bir tür gelişimsel koordinasyon bozukluğudur. Çocuklarda ve yetişkinlerde ince ve kaba motor becerilerini etkileyen bir durumdur. Dispraksinin fizyoloji ile alakasının olup olmadığı hala tam olarak bilinmemektedir. Motor koordinasyon güçlüğü yaşayan çocuklarda görülen belirtiler Amerikan Psikoloji Birliği tarafından tanı kriterlerinde (Dsm-5) tanımlanmaktadır. Disprakside ilk olarak öğrencinin yaptıklarını ve yapamadıklarını belirlemek çok önemlidir. Çünkü bir şeyleri başarsın diye müzik, spor gibi aktivitelere yönlendirilen çocuklar bu alanlarda da başarısız olursa örselenip çalışmaya gitmeyi reddetmektedir. Bu başarısızlık hissi ise çocuğun ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla çocuğun daha iyi yaptıklarını bulup bunlarla ilgili yönlendirmelerde bulunmak, çocuk farklı aktivitelere güdülendikten sonra ise çocuğun sanat, müzik, resim, spor gibi bir alanda bireysel eğitmenle çalışması amaçlanmaktadır. Sevgi Mektupları Derneğinde çocukların neleri yapıp neleri yapamadıkları saptanmakta ve buna göre yönlendirmeler yapılmaktadır. İnce ve kaba motor becerilerini geliştirmek için denge ve koordinasyon, dikkat ve uyanıklık, beden farkındalığı, hareket planlaması, güç ve dayanıklılığa yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belirli fiziksel yetenekleri bir veya iki aşamalı bileşenlere ayırmak ve daha sonra beceri bütünüyle yapılabilir duruma gelene kadar yavaş yavaş bileşenlere eklemek uygulanan çalışma yöntemlerinden bir tanesidir. Dispraksinin rehabilite edilmesi çocukların “yetersizlik” duygusu çekmemesi açısından oldukça önemlidir. Sevgi Mektupları Derneğinde özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklarla psikolog, özel eğitim öğretmeni, edebiyat öğretmeni gibi farklı meslek dallarından oluşan bir ekip halinde çalışılmaktadır ve çocuğun okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve çocuğun ebeveynleri ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Çocuğun yalnızca akademik başarısını yükseltmek değil aynı zamanda çocuğun iyi oluşunu, üstün yararını gözetmek ve mesleki yönden ahlaki ilkelere bağlı kalmak amaçlanmaktadır. Sevgi Mektupları Derneğinde özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklarla çalışan psikologlar özgül öğrenme güçlüğü eğitici eğitimi almışlardır