x

Disleksi (Okuma Güçlüğü) : Günümüzde özgül öğrenme güçlüğü disleksi olarak adlandırılsa da disleksi özgül öğrenme güçlüğünün alt dallarından bir tanesidir. Okuma güçlüğü, çocukların en çok sorun yaşadığı alandır. Okuma, bir şifre çözme işidir. Disleksili çocuklar bu şifreyi çözerken okumayı çözümlemede ve anlamada sorun yaşamaktadır. Sevgi Mektupları ve Disleki Derneğinde çocukların düzeyine göre okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlanmaktadır. Bunu yaparken sistematik duyarsızlaştırma ve aşamalı artırma olgusu kullanılan temel teknikler arasındadır. Bu süreçte bol resimli ve az yazılı kitaplar kullanmak, çocuğun ilgi alanına ve yaş düzeyine uygun karikatür, dergi tercih edilmesi, çocukla beraber okuma yapılması ve çocuğun bu süreçte sabır ile desteklenmesi esastır.