x

Diskalkuli (Aritmetik Becerilerde Güçlük) : Diskalkuli zeka ve öğrenmeyle ilğili problemi olmayan çocuklarda temel matematiksel işlemlerde zorlanma ve yaşıtlarından düşük performans sergilemesi olarak açıklanabilir. Amerikan Psikoloji Birliği tanı kriterlerinde (DSM-5) diskalkuli belirtileri detaylıca anlatılmıştır. Diskalkuli, disleksi ile birlikte ise çocuklar sorunları doğru anlayamazlar ve çözüm yolları geliştiremezler. Sayı sembollerini anlamadaki güçlükler çocuğun yeni bilgiler edinmesinde çocuğa engel olmaktadır böylece çocuk sınıf düzeyinin gerisinde kalmaktadır. Sevgi Mektupları Derneğinde diskalkuli yaşayan çocuklara önce-sonra, az-çok kavramları yeniden öğretilmektedir. Daha sonra bu kavramlar nesne-sayı ilişkileri ile ilişkilendirilmektedir. Bunu yaparken dokunsal, görsel materyaller kullanılmakta daha sonraki aşamada bunlar sayı sembolleriyle kodlanarak öğretim sağlanmalıdır. Ritmik saymada ise tekerlemeler, ritim ve müzik kullanılması akılda tutmayı kolaylaştırmakta ve çalışmayı eğlenceli hale getirmektedir.