x

Disgrafi (Yazma Güçlüğü) : Yazı yazmak özünde karmaşık bir beceridir. Yazarken ince ve kaba motor beceriler, dil becerileri ve bellek gibi farklı fonksiyonlar bir arada kullanılır. Disgrafi olan çocuklar genelde okunaksız, kuralsız, kelimeler arası boşluk bırakmadan, satır dışına taşarak veya sayfayı doğru kullanmadan yazar. Çocuğun doğru yazabilmesi için ilk kural kalemi doğru tutmayı öğrenmesidir. Çocuğun doğru kalem tutması için bazı aparatlar kullanarak ve çocuklar birebir takiple kalemi doğru tutma alışkanlığı kazandırmak amaçlanır. Çocuğun doğru yazabilmesi için ikinci kural ise ince motor becerilerini yeterince geliştirilmesidir. İnce motor becerisini geliştirmek için (gelişim psikolojisi perspektifinde ve çocukların düzeyi göz önüne alınarak) materyalli veya materyalsiz bazı aktiviteler yapılır. Gömlek ilikleme, bağcık bağlama, lastik oyunları oynama gibi. Motor becerisi de üçüncü kural olarak gelişen çocukların sözel ifade becerileri de gelişmelidir. Çilek gelişim merkezinde bu ön koşullar sağlandıktan sonra edebiyat ve Türkçe öğretmenleri tarafından doğru yazı yazma çalışmaları yapılmaktadır. Diğer üç koşul sağlandığı zaman doğru bir eğitimle çocuğun disgrafik sorunları hızlıca giderilmeye çalışılır.