x

1628’de dünyaya gelen John Bunyan, dinî inançları yüzünden 12 yıl hapis yattı. Cezaevinde bulunduğu sıralarda dantela örerek eşine ve aç çocuklarına ekmek parası kazanmaya çalıştı. Elleri örerken zihni büyük düşünceler ile dolup taştı; soğuk, karanlık, rutubetli hücresinde “The Pilgrim’s Progress”i (Hacının Yolculuğu) kitabını yazdı. Kitabı, halk tarafından kutsal kitap gibi karşılandı. Yabancı dillere çevrilen kitaplar arasında birincilik İncil’de ise, ikincilik bundadır. Bu ve diğer eserleri, Kitab-ı Mukaddes gibi her İngiliz’in evinde bulunan ve sıradan her okuyucunun tanıdığı kitaplar olarak kaldı.