x

“Norman İstilasının Tarihi”ni yazan Augustin Therry’nin hayatı çalışkanlık, sabır, nefis eğitimi ve bilgiye aşkla dolu idi. Bu uğurda gözlerini bile kaybetti. Hatta o kadar halsiz düşerdi ki, bir odadan diğerine hasta bakıcının yardımı ile gidebiliyordu. Bu asil adam, hayatını şu sözlerle bitirdi:

“Ben gözlerim pahasına hayatımı asil bir şekilde kullandım. Bu dünyada muhakkak ki şehevanî zevklerden, servetten, hatta sağlıktan bile daha önemli şeyler vardır. Bunların başında da kendini bilgiye vermek gelir.”