x

Din bilgini Ahmed bin Hanbel, Kur’an ile ilgili bir konuda iktidarla ters düştüğü için eziyet ve işkencelerle dolu tam 28 aylık bir zindan hayatına mahkûm edildi. Ahmed bin Hanbel böylesi türlü türlü işkence ve zulümlere maruz bırakıldığı hapis hayatında bile boş durmayarak içinde kırk bin hadis bulunan muhteşem “Müsned” isimli eserini yazdı.